Kary za cofanie licznika nie zachęcają do takich poprawek

Ostatnio wprowadzone kary za cofanie licznika nie zachęcają do takiego “odmładzania” pojazdów. Takich co mimo wszystko próbują jest jednak sporo. Niemalże kilka razy w tygodniu można usłyszeć o nowych rekordzistach.

Podstawa prawna

Już 13 maja 2019 roku w artykule na stronie: https://www.motofakty.pl/artykul/cofanie-licznika-od-kiedy-i-jaka-kara-za-korekte-licznika.html mogliśmy przeczytać między innymi:

15 marca 2019 Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny, penalizując w polskim kodeksie karnym przestępstwo „kręcenia licznika” w samochodzie i wprowadzając liczne czynności administracyjne i kontrolne, mające ograniczyć do minimum tę patologię.

Do więzienia za cofanie licznika

Nowe przepisy składać się będą z dwóch części – części „administracyjnej” oraz części karnej. Część karna to wprowadzenie do Kodeksu karnego zupełnie nowego typu przestępstwa. Będzie to art. 306a Kodeksu karnego:

§1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w ust. l. §3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu kreślonego w §1 lub §2,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Przewidziana sankcja będzie bardzo wysoka. Co jednak najważniejsze – w przepisie wprost wskazano, że karze będzie również podlegał zlecający fałszowanie wskazań licznika. Ukróci to przemysł „cofania liczników” i oferowania tego typu usług na rynku.

Kiedy wymiana licznika będzie dopuszczalna?

Z kolei część „administracyjna” dotyczy kwestii dopuszczalności wymiany licznika, którą będzie opisywał art. 81a Prawa o ruchu drogowym:

Wymiana drogomierza jest dopuszczalna, gdy drogomierz nie odmierza przebiegu pojazdu w sytuacji, w której ze względu na przeznaczenie drogomierza powinien ten przebieg odmierzać lub gdy jest konieczna wymiana elementu pojazdu, z którym drogomierz jest nierozerwalnie związany. Wymiana drogomierza może nastąpić tylko na drogomierz sprawny i właściwy dla danego typu pojazdu.

Co po wymianie licznika?

Po takiej wymianie obowiązkowe będzie zgłoszenie się w ciągu 14 dni do stacji kontroli pojazdów w celu sprawdzenia, czy licznik prawidłowo działa. Badanie będzie kosztować 100 złotych. Fakt wymiany licznika będzie odnotowywany w CEP, nie będzie więc konieczności „ustawiania” go według poprzedniego wskazania. Bardzo ważną kwestią jest także to, że według nowych przepisów Policja, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego, Żandarmeria Wojskowa i służby celne będą miały obowiązek spisywania aktualnego stanu licznika kontrolowanego auta, także pojazdu niezarejestrowanego, holowanego, bądź przewożonego na przyczepie. Dane trafią do Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Kary za cofanie licznika – praktyka

Mamy już pierwszych niechlubnych rekordzistów. Oto w Krakowie https://krakow.onet.pl/krakow-kierowca-mial-przekrecony-licznik-o-milion-kilometrow/fcbyfyx zatrzymano Mercedesa Sprintera do kontroli:

Mercedes sprinter został zatrzymany do kontroli na ul. Wita Stwosza w Krakowie z powodu niesprawnych świateł. Sprawdzenie drogomierza wykazało, że różnica pomiędzy rzeczywistym przebiegiem pojazdu a stanem licznika odnotowanym w Centralnej Ewidencji Pojazdów wynosi ponad 1 milion 14 tys. kilometrów.

“W grudniu 2019 roku podczas przeglądu technicznego na stacji diagnostycznej stan licznika wynosił 2 mln 8 tys. 533 km, a obecnie wskazywał on 993 tys. 892 km” – poinformował Gleń.

Jak sprawdzić historię pojazdu?

Jeżeli chcemy sprawdzić historie pojazdu wystarczy wejść na stronę: https://historiapojazdu.gov.pl/ gdzie można dowiedzieć się co nieco o samochodzie.

Kary za cofanie licznika - Historiapojazdu.gov.pl
Kary za cofanie licznika – Historiapojazdu.gov.pl

Każdy z nas kupując samochód chce wiedzieć o nim jak najwięcej. Rzetelna informacja ułatwia późniejszą eksploatacje pojazdu kiedy wiemy czego możemy się spodziewać po naszym nowym nabytku. Sprzedając samochód warto mieć udokumentowany jego przebieg nie tylko książką serwisową która często bywa podrabiana, ale także innymi dokumentami. Przykładowo korzystając z naszego serwisu otrzymujecie Państwo stosowne dokumenty jak i gwarancję: https://marc-pol.pl/gwarancja/

Kupujący samochód który miał remontowany most w naszej firmie doskonale wie że na pewno z tym elementem nie będzie miał problemów 😉

Dodaj komentarz

Zadzwoń teraz
Pokaż na mapie