Gwarancja

Na wszystkie oferowane przez nas części i usługi udzielamy gwarancji.

MASZ PEWNOŚĆ, ŻE NIE BĘDZIESZ OSZUKANY !

W przypadku zakupu i napraw części używanych udzielamy gwarancji rozruchowej 30-60 dni.
Czas ten jest przeznaczony na montaż i sprawdzenie poprawności działania zakupionej u nas części. Części nasze są cechowane i oznaczane naszymi znacznikami natomiast mosty są plombowane.

Na mosty po regeneracji fabrycznej udzielamy gwarancji do 6-ciu miesięcy.
Na mosty nowe gwarancja może być udzielona na okres do 12-tu miesięcy.

Jeżeli w okresie gwarancji nastąpi uszkodzenie lub zostanie wykryta jakakolwiek usterka wówczas usuwamy usterkę lub naprawiamy uszkodzenie bez dodatkowych opłat. Nie ponosimy żadnych kosztów związanych z przestojem uszkodzonego pojazdu.

Nowe części - dłuższa gwarancja.
Nowe części – dłuższa gwarancja.

Z przykrością informuję, że na czas naprawy nie udostępniamy samochodów zastępczych.

W okresie gwarancji zabieramy uszkodzony przedmiot osobiście lub kurierem na nasz koszt. Usuwamy wszelkie usterki w maksymalnym czasie 7-ciu dni roboczych, a w szczególnych wypadkach w ciągu 40 dni roboczych. W przypadku braku możliwości usunięcia usterki lub wymiany uszkodzonego towaru na towar pełnosprawny zastrzegamy sobie możliwość zwrotu kwoty zapłaconej za daną część.

Wymiany towaru (wymontowanie i zamontowanie ) z samochodu dokonujemy bez dodatkowych opłat.

W takim przypadku składający reklamację jest zobowiązany zwrócić wadliwy towar w ciągu 7-miu dni od dnia złożenia reklamacji. Nie ponosimy żadnych kosztów związanych z wymianą wadliwego towaru w innych zakładach mechanicznych ani nie zwracamy kosztów dojazdu do naszego zakładu.

Wszystko piękne i nowe do pracy gotowe.
Wszystko piękne i nowe do pracy gotowe.

UWAGA !!! W momencie wysyłki mostu przygotowanego do przekładki ABS-u przez kupującego (we własnym zakresie), w każdym przypadku nakrętki piast (nowe) są niezabezpieczone, oraz niedokręcone z wymaganą siłą, niedokręcone są również śruby półosi. W tym jedynym przypadku nie udzielamy żadnej gwarancji na łożyska piast. W każdym przypadku na Fakturze zakupu w kolumnie uwagi zaznaczamy “ABS przekłada kupujący”

W każdym przypadku udzielania gwarancji wyłączamy zastosowanie przepisów Kodeksu Cywilnego od art. 556 do art. 576. Przy udzielaniu gwarancji okresowej (nie dotyczy gwarancji rozruchowej) wydajemy karę gwarancyjną oraz warunki gwarancji.

Części fabrycznie zabezpieczone w workach z smarem.
Części fabrycznie zabezpieczone w workach z smarem.
Zadzwoń teraz
Pokaż na mapie